J51_LayerSlideshow

 

Iedere werkgever is wettelijk verplicht de risico's waaraan de werknemers worden blootgesteld in kaart te brengen.

  1. Er moet een risico-inventarisatie en evaluatie (RIE) gemaakt worden waarin alle risico's betreffende Veiligheid, Gezondheid en Welzijn zijn vastgelegd.
  2. Op basis van die RIE dient een Plan van Aanpak (PvA) te worden opgesteld, waarin de prioriteiten worden aangegeven
  3. Dit PvA behoort vervolgens in de afgesproken volgorde en tijd te worden uitgevoerd
  4. Wanneer blijkt dat de genomen maatregelen niet het gewenste effect hebben, of wanneer de omstandigheden wijzigen, is bijsturen noodzakelijk.

pdcaDit is dus een steeds terugkerend proces van: weten, wegen, werken, waken.

Enkele andere taken die een werkgever in dit kader uit moet voeren zijn:

  • Taakrisicoanalyses (laten) maken en regelmatig bijstellen.
  • Zorgen voor de verzuimbegeleiding van zieke werknemers.
  • Het personeel een preventief medisch onderzoek (PMO) aanbieden.

TWIGT ADVIES helpt u om in korte tijd aan deze verplichtingen te voldoen.